V reklamě by mělo být obsaženo obojí – komerce i umění. Eric Hirschberg