Co děláte je nekonečně hlasitější než co říkáte. Elizabeth Dialto