Cíle jsou sny s termíny splnění. Diana Scharf Hunt