Nikomu nedlužíte žádné informace zdarma. Lidé si budou vážit vašeho času, pokud si ho napřed začnete vážit vy sami. Denise Duffield-Thomas