Většina lidí, kteří vás kritizují a soudí, nikdy ani nezkusila to, v čem vy jste už stačili selhat. David Goggins