Reklama je organizované vytváření nespokojenosti. Charles F. Kettering