Všichni potřebujeme přijmout některé své nedostatky. Zejména ty, které neškodí našemu životu ani životům druhých. Carol Dweck