Poznání nespočívá jen na pravdě, nýbrž i na omylu. C. G. Jung