Strach a odpor jsou hlavní ukazatele na královské cestě do nevědomí. C. G. Jung