Jen když máme dost odvahy zkoumat temnotu, objevíme nekonečnou moc našeho světla. Brené Brown