Cokoli, co stojí za to dělat, stojí za to dělat i na půl plynu. Brad Blanton