Prosperita je vedlejší produkt sebelásky, sebehodnoty a respektu k sobě. Barbara Stanny