Opakem víry není pochybnost, nýbrž jistota. Anne Lamott