Vítězství v hádce znamená ztrátu zákazníka. Alfred Fuller