Nic takového jako „objektivní“ ekonomika neexistuje. Existuje mnoho nejrůznějších ekonomik a všechny fungují vedle sebe jako paralelní vesmíry. Každý z nás žije v takové, která odpovídá jeho přesvědčení. Alan Cohen