Oheň, voda, země, vzduch

Základy živlové typologie položil pravděpodobně Hippokratés kolem roku 440 před naším letopočtem. A v různých podobách a obměnách se používá dodnes. Zejména v personalistice, při sestavování pracovních týmů a v rámci vedení lidí.

Živlová typologie je intuitivní a snadno pochopitelná. Vychází z předpokladu, že u každého člověka jeden živel (nebo kombinace dvou) převažuje nad ostatními. Živlová dominance se zpravidla nedědí po rodičích ani nesouvisí s astrologickým znamením.

Když znáte své silné stránky, víte přesně, na čem můžete v podnikání stavět. Jaký obor si vybrat, kam soustředit pozornost a které marketingové nástroje využít.

Naopak chybějící živel či slabiny hlavního živlu vám jasně ukazují, které marketingové nástroje se pro vás nehodí, čeho se v podnikání vyvarovat a co je možné úplně klidně vypustit.

Pokud dokážete rozeznat, k jakému živlu patří vaši zákazníci, umíte je také efektivněji oslovit, pochopit jejich chování i motivaci k nákupu. Živlová typologie vám může přinést také větší porozumění mezilidským vztahům, což platí v práci i v osobním životě.

vyplnit test

Chcete zjistit, jaký živel u vás převažuje?

Stačí vyplnit jednoduchý test.
vyplnit test

Jak si zjednodušit podnikání i marketing

Živlová typologie vám může pomoci především v tomhle. Pochopit, kdo jste, a podle toho si nastavit život i podnikání. O tom, jak živlovou typologii využívat konkrétně v podnikání, jsem natočila rozhovor s Jirkou Rosteckým z magazínu Mladý Podnikatel. Pustit si ho můžete zde:

Rozhovor na Mladypodnikatel.cz

Vlastnosti jednotlivých živlů

Každý živel má své silné i slabé stránky. Každý se hodí pro jinou příležitost, jiný obor, jiné nastavení. Každý má jiné potřeby, jinak podniká, jinak komunikuje a jiným způsobem oslovuje své zákazníky. Jaký je ten váš? Charakteristiku vašeho převládajícího živlu si můžete přečíst zde.