Dotazník vyplnilo celkem 70 respondentů z řad majitelů malých firem, živnostníků a nezávislých profesionálů písemně nebo elektronickyPísemná forma dotazníku byla distribuována účastníkům srazu nezávislých profesionálů Navolnenoze.cz ve Valticích ve dnech 4. – 6. června 2010 a pražským podnikatelkám na školení společnosti Odyssey Performance Enhancement Network 1. a 2. června 2010.

Elektronický dotazník mohli respondenti vyplnit od 1. června do 15. července 2010 pomocí technologie Google formuláře. Odkaz na elektronický dotazník byl rozeslán e-mailem potenciálním respondentům z řad drobných podnikatelů a živnostníků a dále se šířil prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedInTwitter.

Z celkového počtu 70 respondentů vyplnilo 32 fyzickou a 38 elektronickou formu.

Ve zkoumaném vzorku mírně převažovaly ženy – 38 oproti 32 mužům. Nejvíce respondentů (33) bylo ve skupině 25 – 34 let, jen minimum účastníků výzkumu bylo mladší než 24 nebo starší než 55 let. Průměrný věk souboru respondentů činil 36,9 roku. Nadpoloviční většinu vzorku tvořili vysokoškoláci. Třetina dotázaných měla ukončené středoškolské nebo vyšší střední vzdělání.

Naprostou většinu respondentů lze zařadit do oblasti služeb. Pouze jedna dotázaná firma se zabývala výrobou. Nejčastějším předmětem podnikání ve vzorku byly služby spojené se vzděláváním, koučováním, lektorskou činností a poradenstvím v oblasti osobního rozvoje a lidských zdrojů. Následoval webdesign, tvorba webových stránek, programování a informační technologie a marketing a komunikace.

Nadpoloviční většina respondentů pocházela z Prahy, sedm lidí z Moravskoslezského kraje. Menšinově byly zastoupeny Jihomoravský, Jihočeský, Královéhradecký, Liberecký, Olomoucký a Zlínský kraj.

47 ze 70 respondentů byli nezávislí profesionálové nebo samostatně podnikající živnostníci bez zaměstnanců. Kromě nich na otázky odpovědělo 19 mikropodnikatelů s maximálně 10 zaměstnanci a dva majitelé malých firem (do 50 zaměstnanců).

Všechny články o průzkumu: