Webové stránky – soustava vzájemně propojených dokumentů dostupná na tomtéž webovém serveru nebo internetové doméně. Skutečný obsah www prezentace na internetu.