Validita – syntaktická správnost HTML kódu. Validní stránky jsou atraktivnější pro vyhledávač a je u nich vyšší pravděpodobnost, že se správně zobrazí ve všech prohlížečích.