Trh – soubor všech stávajících nebo možných kupujících pro služby nebo produkty.