Stakeholders – všichni jednotlivci nebo skupiny lidí, kteří mají určitý zájem nebo podíl v podniku (např. zaměstnanci, akcionáři), nebo mohou mít vliv na jeho činnost (např. zákazníci, lidé bydlící v okolí závodu, zájmová a profesní sdružení).