SRank – veličina, která vyjadřuje důležitost stránky na českém webu, hodnota 1 – 100.