Sociální média – pojem zastřešující různé aktivity, které jsou spojením technologie a sociální interakce s využitím slov, obrázků, audia a videa. Viz téz sociální sítě.