Reklamní kampaň – série komunikačních aktivit využívajících nástrojů marketingové komunikace k oslovení veřejnosti, většinou zákazníků či potenciálních zákazníků.