Reklama – neosobní forma komunikace firmy se zákazníkem prostřednictvím různých médií, důležitá složka marketingové komunikace.