Poptávka – část potřeb, která se realizuje prostřednictvím směny na trhu, její rozsah je dán kupní silou a ochotou nakoupit. Viz též nabídka.