Většina malých firem pravidelně nepřipravuje marketingový plán. Ukázal to průzkum, provedený v červnu 2010 na vzorku 70 respondentů z řad živnostníků a nezávislých profesionálů. Naproti tomu firemní poslání má podle stejného zdroje formulované nadpoloviční většina.

poslaniPoslání neboli mise je jednoduché prohlášení o tom, co firma dělá a jaký to má smysl. Plné dvě třetiny dotázaných v průzkumu uvedly, že poslání formulované mají. NE odpověděla jen třetina.

S marketingovým plánem je situace právě opačná než s posláním. Na otázku, zda ve firmě sestavují marketingový plán, odpovědělo NE celých 60 % respondentů.

Marketingový plán, který by obsahoval i určení cílů a strategie, připravuje pouze 10, tedy 1/7 ze 70 dotázaných. V šesti případech se jednalo o samostatné podnikatele bez zaměstnanců, ve čtyřech o mikropodniky s maximálně 10 zaměstnanci.

Třetina respondentů pod pojmem marketingový plán rozumí výčet marketingových aktivit, který plánuje v daném roce provozovat. Pro čtyři zúčastněné marketingový plán rovná se marketingový rozpočet. Dokument má nejčastěji formu tabulky v MS Excel s konečným vyčíslením nákladů.

Marketingovy plan grafInformace marketingové povahy čerpá nadpoloviční většina (49 respondentů) z internetu. Dalším často využívaným zdrojem jsou známí a kolegové (45 odpovědí). Většina dotázaných jednotlivé zdroje kombinuje, nejčastější dvojici tvořil právě internet + známí a kolegové.

Knihy o marketingu čte 32 dotázaných, 29 navštěvuje odborná školení a webináře. Spíše menšinovými zdroji jsou odborné marketingové časopisy, resp. konference a další akce.

Pro jednoho dotázaného byla zdrojem relevantních informací sociální síť LinkedIn, další čerpají informace od osobního trenéra, od manželky nebo ze zkušenosti. Dva účastníci průzkumu uvedli, že marketingové informace nečerpají odnikud.

Žádnou marketingovou knihu v poslední době nečetlo 51, což představuje téměř tři čtvrtiny dotázaných. Z celkem 19 dotázaných, kteří na otázku odpověděli ANO, jen 12 uvedlo konkrétní titul.

Nejčastěji zmiňovanou knihou je Marketing management Philipa Kotlera. Z publikací, které mají marketing přímo v názvu, dotázaní jmenovali tituly Marketing pohostinství a cestovního ruchu od A. P. Morrisona a Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy Martiny Blažkové.

Za marketingovou literaturu účastníci výzkumu považovali také knihy Bohatý táta, chudý táta od Roberta Kiyosakiho, či Gorily chtějí banány od D. Jenkinsové.

Jednou se ve výzkumu objevily knihy Funky business švédských ekonomů Nordstroma a Ridderstrale, Jak myslí Steve Jobs od L. Kahnera, Sedm ztracených tajemství úspěchu od J. Vitale, nebo Sedm návyků skutečně efektivních lidí Stephena Coveye. Jeden dotázaný uvedl namísto knižního titulu časopis Marketing & Media.

Všechny články o průzkumu: