Průzkum marketingového chování drobných podnikatelů také zjišťoval, jakou podporu by malé firmy pro své podnikání uvítaly. Odpovědi prozrazují, že zejména mezi živnostníky a nezávislými profesionály existuje poptávka po školení, poradenství a tištěných či elektronických materiálech, šitých na míru jejich potřebám.

Jedním z možných směrů podpory malých firem jsou i organizace, které mají podporu drobných podnikatelů ve svém programu. Proto dotazník rovněž zjišťoval, nakolik živnostníci tyto subjekty znají a skutečně využívají jejich nabídky. Padesát dva ze 70 dotázaných na otázku odpovědělo ne.

Jeden respondent odpověděl ano bez uvedení dalších podrobností, ostatní udali název jedné nebo více organizací. Vzhledem k tomu, že část průzkumu byla provedena v rámci srazu nezávislých profesionálů, sdružených kolem portálu Navolnenoze.cz, se tento portál celkem 8x objevil v odpovědích.

Čtyři dotázaní zmínili „svaz podnikatelů“. Tři respondenti znali Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR – AMSP. Dvakrát se v odpovědích objevila hospodářská komora, jedenkrát oborové spolky, jednou také finanční úřad.

Podnikatelé chtějí školení a informace

Poslední otázka dotazníku formou otevřené odpovědi zjišťovala, jaký druh marketingové podpory by malé firmy pro své podnikání uvítaly. Dvacet dotázaných ponechalo otázku bez odpovědi, dva uvedli, že žádný. Další tři konstatovali, že dostatečnou podporu mají, ale v plném rozsahu ji nevyužívají.

Z konkrétních věcí by respondenti nejčastěji uvítali rozšířené možnosti školení (24x) a informace o novinkách v oboru (18x), zejména tipy na dobré knihy, rady odborníků, praktické zkušenosti a návody na efektivní nízkonákladová marketingová řešení.

Pro sedm účastníků průzkumu by byla vhodnou podporou konzultace s marketingovým poradcem spojená se zpracováním marketingového plánu či strategie.

Poradce na doporučeníProč byste vyhledali marketingového poradce?

Služby marketingových poradců nejsou drobnými podnikateli vnímány primárně jako odpověď na problém, ale spíše jako možnost rozvoje firmy. Nejvíce (33) dotázaných by marketingového poradce vyhledalo nejspíše na doporučení známého. Dalším možným důvodem byl růst firmy (27), třetí příčku obsadila možnost „nedostatek zakázek“ (26).

Šest respondentů na otázku odpovědělo nic. Další zmínili ekonomickou krizi, chuť vyzkoušet něco nového, nebo oslovení poradcem z řad přátel nebo známých.

Dotázaní zmiňovali také tištěné materiály nebo přímo knihu o marketingu pro malé firmy a živnostníky – příručku nebo přímo „kuchařku“. Vhodnou formou by podle nich bylo také cd nebo film.

Tematicky se zajímali hlavně o internetový marketing, psaní textů, grafiku a měřitelnost marketingových nástrojů. V odpovědích se objevovala také snídaně pro živnostníky, příležitosti k networkingu, odborná konference či průzkum trhu.

Všechny články o průzkumu: