Co si představíte, když se řekne marketing? Máte marketingový plán a poslání? Jaké marketingové nástroje používáte? A jakou podporu byste ve svém podnikání uvítali? To byly hlavní okruhy otázek, které jsem v červnu 2010 položila celkem 70 respondentům z řad drobných podnikatelů, volnonožců a živnostníků. V několika článcích prezentuji zjištěné výsledky.

Na otázku, které z firemních aktivit označují jako marketing, drobní podnikatelé odpovídali v zásadě dvěma způsoby. Zatímco první skupina uvedla výčet marketingových nástrojů, druhá se spíše zaměřila na cíle a strategie.

První skupina přitom byla výrazně početnější – pod pojmem marketing si jednotlivé nástroje vybavilo celkem 55 ze 70 dotázaných. 22 uvedlo spíše nebo na cíle zaměřenou odpověď, sedm obě varianty zkombinovalo.

Ve druhé skupině převažovaly odpovědi zaměřené na zákazníka, tj. péče o stávající zákazníky, získávání nových zákazníků, vše, co směřuje k zákazníkům nebo k veřejnosti, budování dobrého jména.

Respondenti zmiňovali také průzkum trhu, analýzu konkurence a zjišťování potřeb zákazníka. Šest účastníků výzkumu vnímá jako marketingovou aktivitu také samotnou dobrou práci pro klienty.

Nejčastějším cílem marketingových aktivit je podle průzkumu získávání nových zákazníků. To lze vysvětlit jednak tím, že nedostatek zákazníků obecně vyvolává větší potřebu se marketingu věnovat, jednak skutečností, že aktivity používané s jiným cílem jsou respondenty méně často chápány jako marketingové.

Vysokou četnost získala také odpověď „budování dobrého jména“. Tento cíl nabývá na významu zejména pro nezávislé profesionály v oblasti služeb, pro něž je dobré jméno základem úspěšného podnikání.

Jen pro necelou polovinu dotázaných je marketingovým cílem péče o stávající zákazníky. Podporu podnikání zaškrtlo pouze 14 ze 70 respondentů.

Marketing jako takový má v dotázaných firmách nejčastěji na starosti majitel, v 11 případech zaměstnanci, menšinově někdo jiný, nejčastěji rodinný příslušník.

Nějakou marketingovou aktivitu provozují všichni dotázaní. Ve většině případů však tato činnost postrádá pravidelnost. Účastníci výzkumu se k marketingu uchylují v případech, kdy je něco externího (nedostatek zakázek, uzávěrka inzerce) nutí, nebo si vzpomenou, že by bylo vhodné se těmito aktivitami zabývat.

Všechny články o průzkumu: