Drobní podnikatelé v marketingu nejčastěji sázejí na webové stránky a vizitky. K oblíbeným nástrojům patří také osobní prodej a akce pro zákazníky. Nejméně často naopak využívají sponzoring a Zlaté stránky. To jsou výsledky průzkumu, kterého se v červnu 2010 zúčastnilo 70 živnostníků a nezávislých profesionálů.

Cílem průzkumu bylo zjistit, jaké nástroje komunikačního mixu drobní podnikatelé nejčastěji používají a které považují za efektivní. Formulace přitom vycházela z předpokladu, že malé firmy sahají po takových prostředcích, které se jim osvědčují.

U vzorku jsou jasně patrné dvě možné orientace – buď firma staví na internetových, nebo off-line nástrojích. K posledně jmenovaným patří především osobní prodej.

Jednotlivé nástroje se málokdy vyskytují samostatně, dotázaní podnikatelé jsou zvyklí je logicky kombinovat (např. webové stránky s vizitkami, PPC reklamou a prezentací na sociálních médiích, nebo osobní prodej s akcemi pro zákazníky a telemarketingem).

Plných 90 %, tedy 63 ze 70 respondentů, využívá vlastní webové stránky. Kombinují je nejčastěji s vizitkami (47), prezentací na síti Facebook (24), akcemi pro zákazníky (23) a školeními, semináři a webináři (22).

Druhým nejčastěji využívaným marketingovým nástrojem jsou vizitky, pro které se v dotazníku rozhodlo třiapadesát, tedy tři čtvrtiny malých firem a živnostníků.

Více než 30 % účastníků výzkumu používá ještě akce pro zákazníky, osobní prodej, školení, semináře a webináře, Facebook, inzerci a analýzu konkurence.

Na opačném konci spektra marketingových aktivit stojí Zlaté stránky se čtyřmi hlasy, což svědčí o tom, že tento kdysi oblíbený nástroj živnostníků vytlačují efektivnější média, zejména internet.

Malý počet respondentů označil také sponzoring (zde jsou důvody nejspíše finanční) a podporu prodeje. K málo využívaným komunikačním nástrojům patří rovněž guerilla marketingbuzzmarketing.

Nízký počet hlasů získaly také tiskové zprávy, jež překvapivě využívá pouhých 11 respondentů. Tři dotázaní, kteří zaškrtli možnost „jiné“, uvedli jako další používané nástroje konkrétně web magazín, ústní reklamu a konexe.

Všechny články o průzkumu: