Drobní podnikatelé v marketingu nejčastěji sázejí na webové stránky a vizitky. K oblíbeným nástrojům patří také osobní prodej a akce pro zákazníky. Nejméně často naopak využívají sponzoring a Zlaté stránky. To jsou výsledky průzkumu, kterého se v červnu 2010 zúčastnilo 70 živnostníků a nezávislých profesionálů.

Cílem průzkumu bylo zjistit, jaké nástroje komunikačního mixu drobní podnikatelé nejčastěji používají a které považují za efektivní. Formulace přitom vycházela z předpokladu, že malé firmy sahají po takových prostředcích, které se jim osvědčují.

U vzorku jsou jasně patrné dvě možné orientace – buď firma staví na internetových, nebo off-line nástrojích. K posledně jmenovaným patří především osobní prodej.

Jednotlivé nástroje se málokdy vyskytují samostatně, dotázaní podnikatelé jsou zvyklí je logicky kombinovat (např. webové stránky s vizitkami, PPC reklamou a prezentací na sociálních médiích, nebo osobní prodej s akcemi pro zákazníky a telemarketingem).

Plných 90 %, tedy 63 ze 70 respondentů, využívá vlastní webové stránky. Kombinují je nejčastěji s vizitkami (47), prezentací na síti Facebook (24), akcemi pro zákazníky (23) a školeními, semináři a webináři (22).

Druhým nejčastěji využívaným marketingovým nástrojem jsou vizitky, pro které se v dotazníku rozhodlo třiapadesát, tedy tři čtvrtiny malých firem a živnostníků.

Více než 30 % účastníků výzkumu používá ještě akce pro zákazníky, osobní prodej, školení, semináře a webináře, Facebook, inzerci a analýzu konkurence.

Na opačném konci spektra marketingových aktivit stojí Zlaté stránky se čtyřmi hlasy, což svědčí o tom, že tento kdysi oblíbený nástroj živnostníků vytlačují efektivnější média, zejména internet.

Malý počet respondentů označil také sponzoring (zde jsou důvody nejspíše finanční) a podporu prodeje. K málo využívaným komunikačním nástrojům patří rovněž guerilla marketing a buzzmarketing.

Nízký počet hlasů získaly také tiskové zprávy, jež překvapivě využívá pouhých 11 respondentů. Tři dotázaní, kteří zaškrtli možnost „jiné“, uvedli jako další používané nástroje konkrétně web magazín, ústní reklamu a konexe.

Všechny články o průzkumu: