Zajímá-li vás problematika marketingového plánování či tvorby marketingových strategií, možná jste se už seznámili s některými články věnovanými této oblasti marketingové práce na mém blogu. Je to mé oblíbené téma a stále si myslím, že je zejména u malých firem poněkud podceňované. Možná je to tím, že výsledky nejsou vidět okamžitě jako u marketingových kampaní, nebo tím, že „markeťáci“ jsou podobně jako prodejci spíše extraverti zaměření na lidi, komunikaci a okamžité přínosy, než na systémy, analýzy, vyhodnocování výsledků a dlouhodobou systematickou práci.

Rozešlete mail, publikujte inzerát, komunikujte na sociálních sítích – a výsledky vidíte okamžitě. Akce je to nejdůležitější, o tom není pochyb. Bez ní neoslovíte zákazníka, nezískáte možnost s ním komunikovat, neproměníte jeho zájem v objednávku.

Oproti tomu plánování a řízení marketingu znamená analyzovat a vyhodnocovat, jak váš marketing uspěl, co firmě přináší a zda má smysl v určitých aktivitách pokračovat. Marketing stojí čas i peníze a vy si nemůžete dovolit luxus investovat je do aktivit A, B, C, pokud aktivity D, E a F fungují lépe a stojí méně. Nicméně k tomu, abyste to zjistili, potřebujete svůj marketing skutečně řídit.

Týká se to jak marketingu jako celku, tak i jeho dílčích oblastí, jakou představují například sociální sítě. Nestačí jen čas od času publikovat příspěvky na blogu, Facebooku, Twitteru, YouTube či LinkedInu. Abyste získali ze sociálních sítí maximální efekt, měli byste mít jasno, jakých cílů zde chcete dosáhnout a jaký postup pro jejich dosažení si zvolíte.

Neplatí a nikdy neplatilo, že prostě „musíte být na Facebooku“. Důležité je být tam, kde jsou zákazníci přinášející do vaší firmy peníze. O to jde, a tomu byste měli přizpůsobit mimo jiné i svou strategii v oblasti sociálních sítí.

Čtyři základní věci, kterým se musíte věnovat při jakémkoliv řízení, jsou:

  • zjistit, kde se právě nacházíte (analýzy)
  • určit, kam chcete dojít (cíle)
  • naplánovat si cestu (strategie, taktika, akční plán)
  • zjišťovat, zda jdete po správné cestě správným tempem (navigace)

Pojďme se tedy podívat, jak tyto principy uplatnit při tvorbě strategie pro sociální sítě, a začněme u cílů.

Čeho chcete na sociálních sítích dosáhnout?

„Kterou cestou se mám dát?“ „To záleží na tom, kam chceš dojít.“ (Lewis Carroll, Alenka v říši divů)

Ujasněte si, jakých cílů chcete svou přítomností na sociálních sítích dosáhnout. Jestliže bude například vaším cílem posílení důvěryhodnosti firmy, pravděpodobně budete muset zvolit jiné postupy, než když bude vaším cílem konvertovat 20 % svých fanoušků na zákazníky. Dbejte přitom na to, abyste si zvolili cíle, které můžete dobře měřit a vyhodnocovat jejich plnění.

Jak jste na tom se sociálními sítěmi vy, vaši zákazníci a vaše konkurence právě dnes?

Smyslem analýz je zjistit – nebo si lépe uvědomit – jak na tom se sociálními sítěmi vlastně jste. Měli byste mít jasno také o působení vaší konkurence a zejména o tom, které sociální sítě využívají vaši klíčoví zákazníci.

Porovnejte své působení s konkurencí. Kolik máte fanoušků či followerů vy a kolik oni? Jak často zde publikujete? Jaká je odezva ze strany zákazníků? Jaké formáty využíváte? Které informace fungují lépe a které hůře? Věnujete-li těmto analýzám určitý čas, snadno zjistíte, co funguje lépe a co hůře, a v čem jste lepší nebo horší než konkurence.

Díky analýzám získáte přehled o slabých a silných stránkách své práce se sociálními sítěmi oproti konkurenci. Sepište si jejich seznam a ohodnoťte, které jsou z hlediska vámi definovaných cílů významné. Zamyslete se nad tím, jak můžete eliminovat své významné slabé stránky a naopak ještě více posílit významné silné stránky.

Zvolte optimální postup

Strategie a taktika jsou o postupech, které vás posunou k dosažení vašich cílů. Pojmy jako strategietaktika používají pro své plánování a řízení spíše větší firmy, pro naše účely bude možná stačit, že v tomto odstavci vytvoříme jakýsi rámec pro každodenní operativní práci se sociálními sítěmi, kterým byste se měli dále řídit.

V návaznosti na svých cílech a provedených analýzách byste si tedy měli určit:

  • na kterých sociálních sítích se budete prezentovat
  • které cílové skupiny budete oslovovat jakým způsobem
  • jaké typy příspěvků a jak často zde budete publikovat
  • jaké budou standardy vaší komunikace (např. reakční doba na příspěvky)
  • zda zvládnete publikování vlastními silami nebo využijete outsourcing

Promítnete-li výše uvedené závěry do každodenní operativy, získáte konkrétní akční plán – v případě sociálních sítí prostě publikační kalendář, ze kterého bude zřejmě, kdy a čím budete na sociální sítě v nejbližších dnech a týdnech přispívat.

Abyste nezabloudili…

Stejně jako vás při jízdě autem upozorní navigace, že jste se odchýlili z plánované trasy, měli byste si i vy vytvořit pro sociální sítě vlastní „navigaci“ – systém kontroly, zda opravdu děláte to, co jste si naplánovali, a zda vás tyto aktivity posouvají správným směrem – tak, abyste dosáhli svých cílů.

Není-li tomu tak, nebojte se své plány korigovat a přehodnotit; plán není neměnný a strnulý dokument, ale pomůcka pro lepší řízení. Abyste mohli svou práci vyhodnocovat, musíte pracovat s měřitelnými daty – počty followerů, dosahem příspěvků, počtem reakcí fanoušků, konverzními čísly a dalšími konkrétními daty.

Nebojte se plánovat a řídit

Pro sociální sítě nemusíte vytvářet mnohostránkové složité plány, analýzy, strategie, a není to ani účelem, protože člověk se do nich obvykle zamotá a nakonec všechny ty stohy papíru odloží do šuplíku a celá práce přijde vniveč.

Stačí se zamyslet nad hlavními a podstatnými věcmi: čeho chcete na sociálních sítích dosáhnout, na kterých sítích jsou vaši zákazníci, jakým způsobem se zde prezentuje konkurence, kde bude vaše prezentace vzhledem k cílům nejefektivnější, jakým způsobem se budete prezentovat a jak budete hodnotit své výsledky.

Plán sepsaný od ruky na jednu stránku formátu A4 může být pro vás užitečnější než krásně naformátovaný dokument s obsáhlým popisem firemní strategie v oblasti sociálních sítí.