Cítíte se zahlcení každodenními pracovními úkoly? Řešíte, jak z nekonečného množství dostupných marketingových nástrojů vybrat ty, které skutečně osloví vaše zákazníky? Zažíváte rozpory a nedorozumění se svými kolegy nebo blízkými? To všechno jsou případy, kdy vám může pomoci živlová typologie.

Celodenní vás seznámí s živlovou typologií a jejími principy. Poznáte charakteristiky čtyř živlů a naučíte se je rozpoznat u sebe i u druhých lidí. Nakonec se naučíte sílu jednotlivých živlů využít v podnikání.

CELODENNÍ ŽIVLY

Celodenní formát s hodinovou pauzou na oběd.

Dopoledne se seznámíte s charakteristikami jednotlivých živlů – ohně, vody, země a vzduchu. Zjistíte, jak převaha konkrétního živlu ovlivňuje vaše chování a kde a jak se projevuje. Řekneme si také, odkud se živlová typologie vzala a kde všude se s ní dá pracovat.

Odpoledne se zaměříme na živly v podnikání. Trochu detailněji se podíváme na to, jak váš převažující živel ovlivňuje váš byznys. Získáte konkrétní tipy, jak využívat své silné stránky a jak zmenšit vliv těch slabých. Naučíte se živlovou typologii využít pro účinnou komunikaci s klienty a obchodními partnery a dokážete zvolit správné marketingové nástroje k oslovení své cílové skupiny.

Pro bližší informace a termíny klikněte na obrázek.

Živly pro firmy

Kurz o živlech mohu připravit i na míru pro vaši firmu nebo skupinu spolupracovníků. Dozvíte se v něm, jak funguje živlová typologie ve firemním prostředí, jaký živel převažuje konkrétně u vaší firmy nebo značky. Zjistíte, k jakému živlu nejspíš budou patřit vaši zákazníci a jak s tím naložit při přípravě marketingových materiálů, při výběru vhodné produktové, komunikační, distribuční či cenové strategie. Podmínky firemních kurzů najdete zde.

Co říkají účastníci

Jak základní kurz, tak pokročilý byl nabitý informacemi, které hned můžete uvést do praxe a spoustu věcí, které vám dosud nefungovaly, hned pochopíte a proč. Pokud víc rozumíme sami sobě a vyznáme se lépe i v ostatních, hned se nám líp žije. A to vám základní kurz objasní. Skupinky jsou malé, máte čas na všechny vaše dotazy a poznámky a když z kurzu odcházíte, už dopředu víte, že pokročilý kurz prostě musíte zažít! A otázky, jak to propojíte s marketingem a vaší prací, ale i v osobním životě, se jen hrnou. Kéž by takové kurzy byly povinnou součástí vzdělávání.

Šárka Králíčková, Atlanta speak

Úvodní kurz živlů mi velmi pomohl. Porozuměla jsem sobě, pochopila jsem také zákazníka a uvědomila jsem si, jak dále rozvíjet své podnikání. Upřímně kurz doporučuje každému, kdo má pocit, že je tak trochu mimo. Protože díky tomuhle kurzu můžete zjistit, že vůbec nejste mimo a děláte to správně, a jen jste potřebovali potvrzení. Madla je upřímná, otevřená, a nebojí své znalosti a dovednosti využít.

Děkuji za včerejší kurz živlů, bylo to skvělé. Více jsem pochopila sama sebe, hodně se mi ulevilo. Je mi jasnější chování ostatních – soukromě i profesně. Tak nějak do sebe vše zapadlo. Všem vřele doporučuji a už se těším na pokračování.

Jana Jakubíčková Rašková, Petronium
Kurz živlů byl pro mě velmi přínosný. Pochopila jsem jak rozpoznat kdo je můj zákazník a jakými metodami ho nejlépe zaujmout. A naopak čeho se vyvarovat. Kurz vřele doporučuji všem, kteří si potřebují udělat jasno v tom, jaký z mnoho marketingových nástrojů použít.
Zuzana Bartůšková, BKP Finance
Kurz překonal moje očekávání. Dozvěděl jsem se, co jsem za živel a jak se sebou mohu pracovat. Navíc jsem zjistil, jak dle živlové typologie přistupovat ke klientům a rozpoznat, kteří k mému stylu podnikání nejvíce sednou. Celý kurz byl veden v rodinné příjemné atmosféře a neváhal bych si jej ihned zopakovat.
Kurz o živlech mě lákal a zároveň jsem byla trošku nedůvěřivá, protože nemám ráda škatulkování. Ale vše předčilo moje očekávání. Zjistila jsem, že bližší poznání živlů je velmi inspirativní k poznání sebe sama, svého businessu a rychlejšího odhadu, co klient poptává. Kurz vřele doporučuji všem, kteří potřebují klienta co nejrychleji odhadnout, ujasnit si, jaký je jejich business a jestli v prezentacích mluví pro své klienty srozumitelně.
Olga Rochowanská, oděvní poradkyně

Madla zásadně změnila můj pohled na marketing a přivedla mě k tomu, že mohu důvěřovat své intuici. Jsem úplně nadšen.

Jan Bien, webmistr