Chcete uspořádat přednášku nebo kurz marketingu pro vaše zaměstnance, klienty nebo skupinku přátel? Ráda pro vás připravím přednášku nebo celodenní kurz na míru vašim potřebám a aktuální situaci. Kurzy se mohou konat u vás ve firmě, nebo vám pomohu zajistit vhodné prostory. Školím v Praze, po dohodě i v dalších místech České republiky.

Školicí programy vedu formou zážitkového učení, které se spíše blíží kurzům soft skills. Využívám názorné pomůcky, řízené diskuse, případové studie, hry, cvičení a experimenty. Účastníci kurzů si nejčastěji odnášejí pochopení, jak skutečně zacházejí s různými marketingovými nástroji, a inspiraci, co konkrétně by mohli dělat jinak.

Formáty:

 • Přednáška trvá maximálně hodinu včetně dotazů. Jde o teoretický výklad, doprovázený promítanými slidy. Počet účastníků není nijak omezen, hodí se i pro větší auditorium.
 • Celodenní kurz je vhodný pro maximálně 20 účastníků, kombinuje teorii a praktická cvičení. Umožňuje probrat jedno téma do hloubky nebo udělat všeobecný přehled.
 • Workshop může trvat 2 – 6 hodin podle tématu a potřeby. Je praktický a zaměřený na konkrétní situace z praxe, proto je počet účastníků omezený na 12.

Témata:

 • co všechno je marketing a k čemu je ve firmě potřeba
 • základní principy marketingu
 • co je marketingový mix
 • jak se vyznat v marketingové terminologii
 • jaké jsou nové trendy v marketingu
 • jaké marketingové nástroje existují a jak s nimi pracovat

 • k čemu je marketingový plán
 • postup sestavení plánu
 • stanovení cílů, definice cílové skupiny
 • SWOT analýza, analýza trhu
 • strategie, taktika, rozpočet, vyhodnocení

 • oheň, voda, země a vzduch
 • vlastnosti a projevy jednotlivých živlů
 • konkrétní zákazníci z hlediska živlové typologie
 • jak využít živly v marketingu a osobním prodeji
 • vhodný výběr slov, barev a marketingových nástrojů
 • jak si pomocí živlů usnadnit podnikání

 • podle čeho stanovit cenu produktů a služeb
 • jak obhájit cenu před zákazníky
 • jak si nastavit konzistentní ceník
 • hodnota pro zákazníka a jak to s cenou souvisí
 • podle čeho spočítat ideální hodinovou sazbu
 • jak pracovat se slevami a proč všeho moc škodí

 • co je obsahová strategie a jak ji sestavit
 • odkud pořád brát nová a nová témata
 • jak začít psát blog nebo točit videoblog
 • jak a kudy svůj obsah šířit
 • jak o sobě dát vědět na sociálních sítích
 • co je guest blogging a jak ho použít

 • jak formulovat vize a záměry
 • načasování, měsíční fáze v podnikání
 • zbavovací rituály, čištění prostoru, odpuštění
 • vizualizace, jak dosáhnout toho, co chcete
 • symboly, práce s podvědomím a introjekty
 • jak pracovat v byznysu s tarotovými kartami

Ceník:

Celodenní kurz

12 000
 • 6 hodin
 • max. 20 účastníků

Přednáška

4 000
 • 1 hodina
 • libovolný počet účastníků

Workshop

2 000hod.
 • 2 – 6 hodin
 • max. 12 účastníků

Cena zahrnuje lektorský honorář a přípravu podkladů. Cestovné mimo Prahu činí 5 Kč/km, po Praze zdarma. Tisk materiálů pro účastníky, pronájem prostor a případné občerstvení budu účtovat zvlášť podle předem dohodnuté kalkulace. Máte-li zájem uspořádat kurz pro vaši firmu nebo skupinu,  napište mi.