Mastermindingové skupiny

Pro volnonožce a majitele malých firem pořádám 6měsíční stálé skupiny. Setkání je celkem 6, konají se jednou měsíčně vždy od 17 do 20 hodin v Praze-Jinonicích. Můžete na nich získat podporu, zpětnou vazbu i inspiraci pro své podnikání. Složení skupiny je stálé, aby byl zajištěn pocit bezpečí.

Na každém setkání probereme jedno podnikatelské téma (mentoring). Jeden nebo dva účastníci budou mít možnost probrat konkrétní situaci ze své praxe (masterminding). Setkání zakončíme rituálem nebo meditací.

Kurzy živlové typologie

Živlová typologie je nástroj, který vám pomůže zjednodušit marketing, vybrat si jen nástroje, které skutečně osloví vaše zákazníky, snížit pocit zahlcení a zlepšit komunikaci s vašimi zákazníky i obchodními partnery. Kurzy živlové typologie pořádám pravidelně v Praze.

Základní kurz vás seznámí s živlovou typologií a jejími principy. Poznáte charakteristiky čtyř živlů a naučíte se je rozpoznat u sebe i u druhých lidí. Pokročilý kurz je zaměřen na to, jak sílu jednotlivých živlů využít v podnikání. Celodenní kurz spojuje oba kurzy dohromady.

Kurzy na míru

Ráda pro vás připravím také přednášku, workshop nebo celodenní kurz na míru vašim potřebám a aktuální situaci. Kurzy se mohou konat u vás ve firmě, nebo vám pomohu zajistit vhodné prostory.

Školicí programy vedu formou zážitkového učení, které se spíše blíží kurzům soft skills. Využívám názorné pomůcky, řízené diskuse, případové studie, hry, rituály, cvičení a experimenty. Účastníci kurzů si nejčastěji odnášejí pochopení, jak skutečně zacházejí s různými marketingovými nástroji, a inspiraci, co konkrétně by mohli dělat jinak.