Kurzy2018-09-14T15:28:44+00:00

Živlová typologie

Živlová typologie je nástroj, který vám pomůže zjednodušit marketing, vybrat si jen nástroje, které skutečně osloví vaše zákazníky, snížit pocit zahlcení a zlepšit komunikaci s vašimi zákazníky i obchodními partnery. Pravidelně pořádám v Praze komorní večerní kurzy živlové typologie.

Základní kurz vás seznámí s živlovou typologií a jejími principy. Poznáte charakteristiky čtyř živlů a naučíte se je rozpoznat u sebe i u druhých lidí. Pokročilý kurz je zaměřen na to, jak sílu jednotlivých živlů využít v podnikání.

Cenotvorba pro účetní

Kurz Cenotvorba pro účetní pořádám ve spolupráci s BKP Finance speciálně pro účetní. Dozvíte se na něm, jak nacenit konkrétně účetní a daňové služby.

Budeme řešit, které faktory vzít při určování ceny v úvahu, jaká je optimální základní jednotka i v jakých případech je lepší mít na webu veřejný ceník.

Zabývat se budeme také zdražováním a slevováním. Po kurzu si zvládnete vypočítat minimální hodinovou sazbu a nastavíte si cenový systém, který bude vyhovovat konkrétně vašemu podnikání.

Kurzy na míru

Ráda pro vás připravím také přednášku nebo celodenní kurz na míru vašim potřebám a aktuální situaci. Kurzy se mohou konat u vás ve firmě, nebo vám pomohu zajistit vhodné prostory. Celodenní kurzy je možné uspořádat pro maximálně 12 účastníků. Je-li účastníků více, doporučuji je rozdělit na dvě skupiny, nebo uspořádat kratší přednášku (60 – 120 minut).

Školicí programy vedu formou zážitkového učení, které se spíše blíží kurzům soft skills. Využívám názorné pomůcky, řízené diskuse, případové studie, hry, cvičení a experimenty. Účastníci kurzů si nejčastěji odnášejí pochopení, jak skutečně zacházejí s různými marketingovými nástroji, a inspiraci, co konkrétně by mohli dělat jinak.

 Témata, ze kterých můžete vybírat:

 • co všechno je marketing a k čemu je ve firmě potřeba
 • základní principy marketingu
 • co je marketingový mix
 • jak se vyznat v marketingové terminologii
 • jaké jsou nové trendy v marketingu
 • jaké marketingové nástroje existují a jak s nimi pracovat

 • k čemu je marketingový plán
 • postup sestavení plánu
 • stanovení cílů, definice cílové skupiny
 • SWOT analýza, analýza trhu
 • strategie, taktika, rozpočet, vyhodnocení

 • oheň, voda, země a vzduch
 • vlastnosti a projevy jednotlivých živlů
 • konkrétní zákazníci z hlediska živlové typologie
 • jak využít živly v marketingu a osobním prodeji
 • vhodný výběr slov, barev a marketingových nástrojů
 • jak si pomocí živlů usnadnit podnikání
 • podle čeho stanovit cenu produktů a služeb
 • jak obhájit cenu před zákazníky
 • jak si nastavit konzistentní ceník
 • hodnota pro zákazníka a jak to s cenou souvisí
 • podle čeho spočítat ideální hodinovou sazbu
 • jak pracovat se slevami a proč všeho moc škodí

 • co je obsahová strategie a jak ji sestavit
 • odkud pořád brát nová a nová témata
 • jak začít psát blog nebo točit videoblog
 • jak a kudy svůj obsah šířit
 • jak o sobě dát vědět na sociálních sítích
 • co je guest blogging a jak ho použít

Ceník

Firemní kurzy – školicí den 16 000 Kč (6 hodin čistého času, zahrnuje lektorné a přípravu podkladů)
Přednášky – 6 000 Kč (maximální délka trvání 2 hodiny)
Cestovné mimo Prahu – 5 Kč/km, po Praze zdarma

Máte-li zájem uspořádat kurz pro vaši firmu nebo skupinku přátel,  napište mi.

Nabídka pro neziskovky

Dlouhodobě podporuji péči o seniory, umírající, duševně nemocné dospělé a opuštěná zvířata. Pracujete-li pro neziskovou organizaci, která se některým z uvedených témat zabývá, a chcete přijít na některý z mnou pořádaných kurzů, napište mi. Podle aktuálních kapacitních možností vám poskytnu místo zdarma nebo za výhodnějších podmínek.