Když nebudete růst, potká vás totéž, co nás v takovém případě potkává jako lidské bytostí – když nebudete růst, zemřete. Sergio Zyman