Marketing jako takový je mnohem méně předvídatelný, než si myslíme. Mark Earls