Můžete zmanipulovat spotřebitele, aby chtěli vaše produkty a tím pádem si je koupili. Je to hra. Lucy Hughes, spoluautorka studie The Nag Factor