Problém s námi Američany není v tom, že by se poezie života změnila v prózu, ale v tom, že se stala reklamním sdělením. Louis Kronenberger