Právní stránka podnikání je u drobných podnikatelů často opomíjenou oblastí, ačkoli by měla být první, neboť od ní se odvíjí vše. Důvod je jasný: to, co velká firma ustojí, malé firmě může finančně zlomit vaz. Zde přináším několik tipů, na co byste měli určitě myslet už od začátku, pokud chcete budovat stabilní a ziskovou firmu.

 1. Uzavírejte písemné (elektronické) smlouvy.

Mnoho drobných podnikatelů uzavírá smlouvy tak, že si s obchodní partnerem jen „plácnou“, nebo se jen tak v rámci konverzace ústně dohodnou, a doufají, že všechno vyjde. Přitom si ani neuvědomují, že zbytečně dávají všanc své pevné nervy, zdraví a peníze.

Takto uzavřená smlouva je hodně děravá a dává možnost tomu, komu se to později nehodí, vycouvat. Písemnou (nebo dnes už jen elektronicky uzavřenou) smlouvou jasně stanovíte práva a povinnosti stran a předejdete možným budoucím problémům.

 2. Schovávejte si faktury a účtenky.

Pokud v rámci daně z příjmů uplatňujete výdajový paušál, měli byste i tak průběžně vést doklady o skutečných výdajích. Pouze tímto způsobem na konci zdaňovacího období zjistíte, co je pro vás výhodnější.

Řádné doklady rozhodují také o vašem úspěchu v případném soudním sporu. Nemáte-li doklady, nemůžete dlužníka žalovat, a kdyby na vás podal žalobu on, pravděpodobně prohrajete.

 3. Mějte na webu obchodní podmínky, pravidla ochrany osobních údajů a povinné identifikační údaje.

Každý online podnikatel, ať prodává zboží nebo služby, musí mít na webu uvedena jasná pravidla prodeje. Mnoho podnikatelů se mylně domnívá, že tyto dokumenty jsou pouze nutné zlo dané zákonem. Není to pravda.

Zákon stanoví pouze jakési informační minimum pro ochranu spotřebitelů. Podmínky jsou tu především proto, abyste si nastavili jasná pravidla spolupráce s klientem, pravidla ochrany osobních údajů a pravidla, co může návštěvník na vašem webu dělat. Taktéž si ověřte, zda máte na webu své identifikační údaje, případně doplňte ty, které chybí.

 4. Nepoužívejte ilegální fotky.

Když si z internetu bez dovolení stáhnete něčí fotku, porušujete jeho autorská práva. Dnes už není technický problém dokázat, že jste někdy něco stáhli. Myslet si, že vám to projde, se nevyplácí. Každý autor má nárok na náhradu škody vůči tomu, kdo toto právo porušil. A někdy jsou tyto částky skutečně vysoké.

5. Plaťte koncesionářské a autorské poplatky.

Pokud máte v kamenné provozovně televizi či rádio a používáte je k podnikání, tedy zejména reprodukujete pro veřejnost, musíte platit koncesionářské poplatky.

Za každou televizi a rádio v takové provozovně je navíc potřeba platit autorské poplatky kolektivním správcům autorů. Těmi jsou v současné době tito správci: OSA, Intergram, Dilia, Ooas, Gestor. Platíte jen těm správcům, do jejichž oboru spadáte. Za neplacení poplatků hrozí pokuta ve výši 10 000 Kč u koncesionářského poplatku a ve výši dvojnásobku autorské odměny u autorských poplatků. V případě vymáhání soudní cestou ještě připočítejte náklady soudního řízení.

6. Registrujte se u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Chcete návštěvníkům svého webu posílat newsletter? Pak od nich musíte nejen získat souhlas, ale ještě se před začátkem sběru osobních údajů (k nimž patří i e-mailová adresa) registrovat.

7. Najděte si právníka a účetního.

Mít spolehlivého právníka a účetního znamená plno výhod. Specialista na obchodní právo se umí na vaše podnikání podívat z nadhledu. Ukáže vám, jaké kroky učinit, abyste vytěžili maximum z obchodních příležitostí a ochránili své příjmy a majetek.

Foto: SplitShire